Տուրիզմի ինֆորմացիոն կենտրոն

<<ԳԵՂԱՐԴԻ ՀՈՎՏԻ ԱԳՐՈՏՈՒՐԻԶՄԻ>> ՀԿ

ՀԱՄՀ-ն և ,,Գեղարդի հովտի ագրոտուրիզմի զարգացման,, ՀԿ իրականացրել են գործունեություն՝ ուղղված Գառնիում գտնվող այցելուների տեղեկատվական կենտրոնի շարունակական աշխատանքի պահպանմանը: Կենտրոնը 2011թվականի ապրիլից հունիս ընկած ժամանակահատվածում հյուրընկալել է բազմաթիվ զբոսաշրջիկների՝ տրամադրելով բազմաբնույթ տեղեկատվություն Կոտայքի մարզի և մասնավորապես Գառնի, Գեղարդ գյուղերի վերաբերյալ: Զբոսաշրջիկները ստացել են համապարփակ տեղեկատվություն մարզի գրավչությունների, կացարանների, փոխադրամիջոցների, սննդի վայրերի վերաբերյալ:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2008թ-ի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1575 որոշման`  Հիմնադրամի և Գառնի համայնքի միջև 2010թ մայիսի 4-ին կնքեցին համագործակցության պայմանագիր` գույքն անհատույց օգտագործման հանձնելու մասին:
Պայմանագրով` հիմնադրամը և Կազմակերպությունը համագործակցում են Գառնի-Գեղարդ զբոսաշրջության տեղեկատվական մարքետինգային կենտրոնի ստեղծման և ապահովման նպատակով:
Կատարվել են վերանորոգման աշխատանքներ: Գնվել է գույք, տեխնոլոգիական միջոցներ այցելուների տեղեկատվական կենտրոնի համար: Կազմակերպվել են նաև դասընթացներ <<Մշակույթ և Տուրիզ>> վերնագրով ՀՀ էկանոմիկայի Նախարարության կողմից:

ՀԱՄՀ-ն և <<Գեղարդի հովտի ագրոտուրիզմի զարգացման>> ՀԿ իրականացրել են գործունեություն՝ ուղղված Գառնիում գտնվող այցելուների տեղեկատվական կենտրոնի շարունակական աշխատանքի պահպանմանը: Կենտրոնը 2011թվականի ապրիլից հունիս ընկած ժամանակահատվածում հյուրընկալել է բազմաթիվ զբոսաշրջիկների՝ տրամադրելով բազմաբնույթ տեղեկատվություն Կոտայքի մարզի և մասնավորապես Գառնի, Գեղարդ գյուղերի վերաբերյալ: Զբոսաշրջիկները ստացել են համապարփակ տեղեկատվություն մարզի գրավչությունների, կացարանների, փոխադրամիջոցների, սննդի վայրերի վերաբերյալ:


Համաձայն ՀՀ կառավարության 2008թ-ի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1575 որոշման`  Հիմնադրամի և Գառնի համայնքի միջև 2010թ մայիսի 4-ին կնքեցին համագործակցության պայմանագիր` գույքն անհատույց օգտագործման հանձնելու մասին:
Պայմանագրով` հիմնադրամը և Կազմակերպությունը համագործակցում են Գառնի-Գեղարդ զբոսաշրջության տեղեկատվական մարքետինգային կենտրոնի ստեղծման և ապահովման նպատակով:


Կատարվել են վերանորոգման աշխատանքներ: Գնվել է գույք, տեխնոլոգիական միջոցներ այցելուների տեղեկատվական կենտրոնի համար: Կազմակերպվել են նաև դասընթացներ <<Մշակույթ և Տուրիզմ>> վերնագրով ՀՀ էկոնոմիկայի Նախարարության կողմից:
      


info center.jpg

Info center.jpg

infocenter2.jpg